Certyfikat FSC – wspieramy Mazury.

W procesie projektowania i tworzenia naszych sof wykorzystujemy materiały drewniane i drewnopochodne pochodzące z surowca drzewnego, w pełni legalnego
pochodzącego z lasów certyfikowanych, zarządzanych w sposób zrównoważony. Surowiec drewniany również trafia do nas w sposób nienaruszający prawa i
tradycję miejscowej ludności, oraz nie pochodzi z terenów leśnych uznawanych za szczególnie ważne dla przyrody i społeczeństwa.
Posiadany przez nas Certyfikat FSC (ang. Forest Stewardship Council ®) potwierdza również, że żaden z elementów drewnopochodnych nie był wykonywany
z drzew modyfikowanych genetycznie.

las (2)